Reglerne for nedrivning af hus

regler for nedrivning af husNår man ejer et hus eller en bygning, som man gerne vil rive ned, er det nødvendigt at få en nedrivningstilladelse hos den kommune, som huset ligger i. Det man skal være opmærksom på, når man søger om nedrivningstilladelsen, er, at der skal igangsættes et nyt byggeri indenfor 1 år efter, at man har fået tilladelsen. Grunden kan altså i udgangspunktet ikke bare ligge og vente på, at man får penge til et nyt hus mm. Vi beskriver her nogle af de regler, der er i forbindelse med nedrivningen af et hus samt giver et indblik i de punkter, som den kommunale sagsbehandling bruger som rettesnor.

Grundoplysninger

Når et hus eller en bygning skal rives ned, er det nødvendigt for kommunen at indhente oplysninger, som de kan vurdere i forbindelse med at give en nedrivningstilladelse. Først skal de vide:

  • Hvad ejerens navn og adresse samt telefonnummer er
  • BBR-oplysninger
  • Hvilke bygninger det drejer sig om
  • Om bygningen er fredet
  • Om bygningen har bevaringsværdi
  • Om der er igangværende byggesager i forhold til bygningen
  • Om der er kortlagt forurening på grunden
  • Hvem der har adresse på ejendommen
  • Om det er et stuehus i forbindelse med et aktivt landbrug

Lokalplanerne for grunden

Tingbogsattest med eventuelle servitutter og pant- samt udlægshavere

Nedrivningsanmeldelse

En nedrivning skal som sagt anmeldes til den kommune, hvor huset eller bygningen ligger. Det er nærmere bestemt den kommunale bygningsmyndighed, der skal have besked. Har man ikke hørt noget fra bygningsmyndigheden efter 14 dage fra den dag kommunen modtog anmeldelsen, kan man gå i gang med nedrivningen.

Ejendommens beboere

Hvis bygningen indeholder beboelse skal anmeldelsen omkring kommunalbestyrelsen, som skal godkende at beboelsen nedlægges. Hvis det er en udlejningsejendom, eller der er lejere skal disse opsiges efter de regler, der er i ”lov om leje”. Drejer det sig om en kondemneret bygning skal eventuelle lejere opsiges efter de regler, der er i loven om byfornyelse og byudvikling. Sker nedrivningen af bygningen på grund af byfornyelse skal kommunalbestyrelsen sørge for at genhuse ejendommens beboere.

Forurenet grund / olietank

Drejer det sig om en grund, som er forurenet eller, som er under mistanke for at være forurenet, skal kommunalbestyrelsen igen ind over og give tilladelse til en nedrivning. Har ejendommen en olietank nedgravet inddrager kommunen sin egen miljøafdeling til at vurdere, hvad der skal gøres i forbindelse med nedrivningen.

Husk naboerne

Som ejer skal man også huske at varsle naboerne, hvis det drejer sig om sammenbyggede huse. Naboerne skal have besked senest to uger før nedrivningen påbegyndes og de har ligeledes krav på at kende til arten og omfanget af arbejdet. Drejer det sig ikke om sammenbyggede huse, vil det alligevel være en god ide at informere naboerne om, at der påbegyndes en nedrivning. Det larmer og skaber uro på vejen.

Miljøscreening

Inden man begynder en nedrivning skal man som ejer eller bygherre også huske at få foretaget en miljøscreening. Kontakt en virksomhed, der er specialiseret i prøvetagninger fra byggematerialer og få dem til at undersøge bygningen for miljøskadelige stoffer. Det kan dreje sig om det meget giftige PCB eller for eksempel asbest, tungmetaller mm. Findes disse stoffer i de byggematerialer, der skal rives ned, skal der tages sikkerhedsmæssige forholdsregler for dem, der skal arbejde med nedrivningen og, affaldet skal håndteres på en speciel måde. Kommunen skal have besked på analyseresultaterne fra materialeprøverne, og de skal vide, hvor stor en affaldsmængde der er resultatet af nedrivningen. Kommunen har to uger til behandlingen af disse oplysninger. Som bygherre eller ejer kan man blive retsforfulgt, hvis ikke miljøscreeningen foretages korrekt og, hvis ikke affaldet håndteres korrekt.

Læs meget mere om miljøscreening på Danskmk.dk