Valg af varmepumpe

Grøn energi bliver mere og mere populært og i regeringens bestræbelser på at blive stærkere og stærkere inden for feltet, ydes der nu tilskud fra Energistyrelsen til dig, der ønsker grøn energi i dit hjem. En af de oftest anvendte løsninger er varmepumper. Men hvordan finder du den rigtige vandpumpe? Vi forklarer nærmere om luft-til-luft varmepumpen, og om hvordan du får dine behov dækket bedst.

Hvad er en luft-til-luft varmepumpe?

Valg af varmepumpeMen først ville det være nærliggende at forklare, hvad en luft-til-luft varmepumpe i det hele taget er. Varmepumpen kan betegnes som to dele. En del udenfor dit hjem og en del, der sidder inde i dit hjem. De to dele er forbundet, så oftest sidder delene ikke så langt fra hinanden.

Forbindelsen mellem de to er den, der giver dig energi til dit hjem. I en fordamper i delen udenfor optages luften, som køler luften og fordamper den. Dampen presses herefter gennem kompressoren, der hæver luftens temperatur. I indedelen omsættes varmen til luft, der kan bruges i dit hjem som opvarmning. Vi har lavet en proces step for step:

1) Luften optages i fordamperen i udedelen.
2) Fordamperen køler og fordamper luften.
3) Dampen presses gennem kompressoren, hvor tryk og temperatur hæves.
4) Nu transporteres dampen fra kompressoren og over i kondensatoren, som sidder i indedelen.
5) Her dannes varmen fra dampen til luft, der kan bruges som opvarmning til dit hjem.
6) Den resterende damp afkøles, så den bliver til væske og løber tilbage i udedelen.
7) Den damp, der løber tilbage afkøles og løber tilbage kan genbruges i udedelen, og så er vi tilbage ved step 1.

Hvordan er dit hus isoleret?

Dette er et vigtigt spørgsmål, når du skal vælge din luft-til-luft varmepumpe. Pumpen kan i allerbedste tilfælde opvarme et helt hus, hvis det er godt isoleret og ikke vildt stort. Dog anbefales det, at du bruger en luft-til-luft varmepumpe som en sekundær opvarmningskilde.

Men er dit hus godt isoleret, kan du få dækket meget, men så er det også værd at overveje, om du skal have en A+++-pumpe. Derfor er dit hus isolation væsentligt i forhold til din investering og afkastet heraf. Dog siges det, at du som minimum bør vælge en pumpe med mærket A.

Forskellige typer af varmepumper

Luft-til-luft varmepumper bliver i dag mere og mere udbredte. Derfor forbedrer pumperne sig også hele tiden. I dag er de mest effektive luft-til-luft varmepumper markeret med A+++. Det er disse pumper, der anbefales af Energistyrelsen. Skalaen går fra A+++ til F baseret på effektivitet. For at se om din pumpe overholder kravene for et specifikt prædikat, kan du tjekke Energistyrelsens hjemmeside.

Dit valg skal afhænge af, hvor meget du vil betale, hvor godt du synes, dit hjem i forvejen er isoleret, og hvilken besparelse du ønsker. De mest effektive varmepumper er også de dyreste.

Skal tilskuddet spille ind på mit valg?

Der ydes tilskud fra Energistyrelsen, hvis du anskaffer dig en luft-til-luft varmepumpe, og det medfører en energibesparelse i dit hjem. Det betyder også, at du skal vælge pumpen på bekostning af noget andet.

Beløbet er ikke afhængigt af dit valg af pumpe, men af din besparelse. Af den årsag er de mest effektive pumper de mest attraktive. Tilskuddet ligger på ca. 1.500 kroner, men varierer efter, hvilken varmekilde du fravælger. Derfor kan det stilles sådan op, at du kun kan få et tilskud, hvis du får en energibesparelse og i den bestræbelse, er de mest effektive pumper mest hensigtsmæssige.