Indeklima

Ventilation

En lang række undersøgelser påviser, at der arbejdes 10-15 procent mere effektivt i et godt indeklima med den rigtige temperatur og med frisk luft. Det betyder, at det er en god forretning at investere i et godt indeklima, hvor medarbejderne trives.

En arbejdsplads i et kontorlandskab, hvor der er 20 kvm. per medarbejder, koster i ren lønudgift mindst 15.000 kr. årligt pr kvm.
Blot én procent spild af arbejdstiden på grund af sygdom eller nedsat effektivitet koster altså 150 kr. pr. kvm pr. år. Det er langt mere end den årlige udgift til opvarmning per kvm. Et spild på ti procent af arbejdstiden svarer til 10-15 gange den årlige energiudgift, og netop energiudgiften er der stor opmærksomhed på i både den private og den offentlige sektor.

Selv om stærkt stigende energipriser gradvis har sat skred i folks holdninger, er der stadig alt for lille fokus på snavset ventilation. Det opfattes som noget lidt uvedkommende udstyr, som er gemt væk i en kælder.

Udover det store energitab, som er forbundet med dårligt fungerede ventilationsanlæg, øges samtidig risikoen for et ringere indeklima, fugt og skimmelsvamp. Folk får hovedpine, hvis der er for lidt og for tung luft i et lokale. Dertil kommer risiko for astma, bronkitis og andre allergiske reaktioner. For meget ventilation skaber tør luft og høj luftfugtighed.

Fra talrige indeklima undersøgelser er det dokumenteret, at ventilationen har
en markant indflydelse på folks fysiske og psykiske helbred samt deres velbefindende.
Derfor er der god fornuft i at sikre sig et ventilationsanlæg, som fungerer optimalt og er helt rent.

Et beskidt ventilationsanlæg skifter ikke luften i opholdszonerne med den hastighed, som projekteret. Luften bliver ganske enkelt ikke udskiftet nok.
Det kan bl.a. betyde at der er for meget Co2, afgasninger fra materialer og mennesker. Luften bliver med andre ord beskidt og meget ofte så beskidt, at det kan mærkes fysisk ved længere dagligt ophold i zonerne.