Sådan bliver du læge

Titlen som læge, eller cand.med, som den akademiske titel hedder, kan man få via en portion uddannelse og vi ønsker at motivere kommende læger, ved at fortælle om hvordan vejen til at blive læge er, og hvad du kan bruge det til, f.eks. ved at blive læge hos os.
Som læge, skal du bestå en afsluttende eksamen i medicin ved et godkendt lægevidenskabeligt fakultet på et universitet, og som har aflagt lægeløftet. Du kan tage uddannelsen flere steder i Danmark, og den er SU berettiget, så du får statens uddannelses støtte under din uddannelse.
Selve jobbet som læge, er ikke blot det at være praktiserende læge – ligesom den læge du ser, når du det bestiller en lægetid hos dit eget lægehus. Man kan vælge at specialisere sig indenfor et særligt område, og søge arbejde der relaterer til dette.

Bliv lægeInden for Læger Uden Grænser er der rig mulighed for at bruge dine læge kompetencer, hvad end du er praktiserende læge eller uddannet kirurg.
Selve uddannelsen og processen omkring at blive læge forløber således, at man skal have en studentereksamen for at komme ind på uddannelsen. Efter at have studeret medicin på universitetet og har aflagt lægeløftet må kalde sig læge. Selve medicinstudiet tager ca. 6 år, og så får man sin autorisation. Efterfølgende går man i en klinisk basisuddannelse for at tilegne sig viden på flere områder, og dette tager ca. 1 år. Man får løn under hele den kliniske basisuddannelse, og på et tidspunkt i forløbet skal man deltage i et forløb med læring og pædagogik. Så skal du på introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og en teoretisk uddannelse. Herefter skal man virke som praktiserende læge for at samle point til en eventuel videreuddannelse inden for et special fag. I Danmark er der 25 godkendte specialer, hvilket kan være alt fra almen medicin til klinisk biokemi og kirurgi.

Speciale

Såfremt man er uden speciale, eller er i gang med sit speciale, bliver man reservelæge. Som reservelæge udfører man det mest basale arbejde som f.eks. at stille diagnoser, ordinere medicin, behandler sygdomme og deltager i dagligdagen på et hospital eller i et lægehus.
Hvis man ønsker noget mere administrativt kan man også arbejde i sundhedssektoren eller med undervisning og forskning på universiteterne.
I forbindelse med Læger Uden Grænser er dine muligheder som læge, eller sygeplejerske, at komme ud til verdens brændpunkter og yde en uvurderlig hjælp til folk i nød. Du vil blive udfordret i din psykiske menneskekunnen, samt kliniske behandling af patienterne.
Når man er igennem møllen, og har tilegnet sig den uddannelse og den viden, som man skal have for at være færdiguddannet, kan man vælge at købe en praksis eller indgå et partnerskab med en anden læge – enten i almen medicin eller en speicallæge. Det er altid muligt at søge efteruddannelse, eller tage kurser indenfor sit felt, for at holde sig opdateret på det seneste nye.

Hele lægestudiet er et langt forløb, hvor det kræves af den studerende at der læses grundigt, og med interesse for faget. Det er mennesker man skal arbejde med i sidste ende, og derfor er det vigtigt at have øje for detaljen og nogle gange tænke lidt ud af boksen for at hjælpe folk med deres sygdomme eller lidelser. Det er ikke blot medicinsk eller teoretisk at være læge, man skal også kunne tale med folk og besidde empati, således man er i stand til at sætte sig i folks sted og hjælpe dem i den situation de står i.

Læger Uden Grænser udsender læger og sygeplejersker samt andet sundhedsfagligt personale til jordens brændpunkter for at yde nødhjælp. Vi har brug for læger med medicinske kompetencer, menneskelige kompetencer og en vilje til at rejse ud i verden for at bruge denne viden på mennesker, som har behov for hjælp trods politiske overbevisning eller religion. Dette er, hvad vi i Læger Uden Grænser står for – en neutral nødhjælpsorganisation med det ene formål, at hjælpe hvor der hjælpes kan.

Vi støtter med medicin, psykologhjælp og medbringer fornødenheder som telte, tæpper, mad og vand til katastrofe ramte lande, som har behov for hjælp i en svær tid.
Vi har behov for læger, der brænder for samme sag som os, og som ønsker at blive udsendt for at hjælpe os med vores fælles sag. Du får naturligvis løn for din udsendelse, selvom den ikke er at måle med en læges månedsløn i Danmark. Du vil ikke være væk ret længe ad gangen, men får naturligvis løn under hele rejsen.
Hvis du vælger at søge om udsendelse med Læger Uden Grænser skal du forberede dig på lang tids forberedelse og en række prøver. Dette er for en førstegangs udsending, og er ikke standard procedure hver gang. Vi anbefaler, at du som læge eller sygeplejerske gør dig godt bekendt med vores hjemmeside, og anvender den til at gøre din bekendt med processen og hvilke opgaver vi kan blive sendt ud til. Dernæst opfordrer vi til, at du deltager i et informationsmøde omkring udsendelsen og dernæst ansøger, hvis du mener du er den rette til jobbet. Herefter vil du blive interviewet, hvis vi udvælger din ansøgning og kommer du igennem, skal du på et forberedelseskursus inden afgang.