Forældrekøb af lejlighed

Det er meget brugt, at forældre enten som investering eller for at hjælpe deres voksne børn køber en lejlighed eller et hus, som børnene kan bo i. Dette kalder man et forældrekøb. At man udlejer til sine børn ændrer dog ikke, at det efter loven anses som et lejer-/udlejerforhold som alle andre. Det vil sige, at lejeloven skal overholdes og, at lejeforholdet fx skal reguleres i henhold til reglerne beskrevet i lejeloven. Barnet kan ligesom almindelige lejere søge om boligsikring. Da hensigten med købet er udlejning, er det væsentligt at tjekke, at der ikke er anført bestemmelser i vedtægterne hos en evt. ejerforening, som forhindrer at udleje kan ske.
læs eventuelt mere på Boligtender.dk

Når man udlejer

Forældrekøb lejlighed hvordanMan skal være opmærksom på at udlejning betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. I forhold til skat betyder det, at forældrene kan trække udgifterne ang. driften af ejendommen eller lejligheden fra i den personlige indkomst de har. Driften dækker i det tilfælde over sådanne ting som fx vedligeholdelse og renovation. Fordi udlejningen betragtes som drift af virksomhed betyder det, at der skal foreligge et regnskab indeholdende indtægter og udgifter.
Der er forskellige muligheder for konstruktioner fx virksomhedsskatteordningen og kapitalindkomstordningen og alt efter forældrenes øvrige økonomiske situation er det værd at undersøge, hvilken der er den bedste i den pågældende situation.

Bemærkninger til husleje ved forældrekøb

Nogle forældre kan være tilbøjelige til at lade deres børn bo meget billigt eller gratis i den lejlighed eller det hus, de har købt som bopæl til deres børn. Men man skal som forældre være opmærksomme på, at alle ejere, der udlejer en bolig til en anden, beskattes af det beløb, som markedslejen for huset eller lejligheden udgør. Dette er altså uafhængigt af den husleje, som barn og forældre er blevet enige om.

Desuden skal man være opmærksom på, at hvis man som forældre lader sit barn leje sin lejlighed til en meget lav pris, er der risiko for at forskellen mellem den konkrete husleje og den fastsatte markedsleje bliver anset som en foræring til barnet. Er værdien af forskellen mellem husleje og markedsleje mere end 60.700 kr. (2015) bliver barnet pålagt at betale en gaveafgift på 15% af foræringens værdi.

For ikke at stå med en negativ økonomisk overraskelse i forbindelse med et forældrekøb er det altså nødvendigt at kende den markedsleje, der er fastsat for den lejlighed eller det hus man skal leje ud. Det er vigtigt for at kunne beregne, hvordan købet kommer til at hænge bedst muligt sammen. Ud over at kende markedslejen af økonomiske grunde skal man også undersøge de bestemmelser, der er i lejeloven i henhold til den maksimale husleje, man på lovligvis kan indkræve.

Ved salg af forældrekøbs lejebolig

Når den tid eventuelt kommer, hvor barnet ikke længere vil bo i lejeboligen eller ikke er interesseret i at bo til leje mere, er der flere forskellige muligheder for enten at sælge lejeboligen til tredjemand eller sælge eller overdrage boligen til barnet.
Hvis det er salg til en anden end barnet, der er på tale, skal man være opmærksom på avancebeskatningen, der skal svares af fortjenesten ved videresalg af fast ejendom. Dette kan man kun komme udenom, hvis forældrene selv har brugt huset eller lejligheden som reel bopæl i en periode. Det vil sige, at de har haft boligen som eneste bopæl.

Er det derimod barnet, der vil købe boligen, er der en regel, der særligt gælder overdragelse af hus eller lejlighed mellem nærtstående. Denne regel gør at barnet kan købe boligen 15% under den sidste ejendomsvurdering foretaget af det offentlige. Det betyder, at hvis lejlighedens værdi er øget siden købet, kan det blive til skattefri økonomisk fordel for barnet samtidigt med at forældrene ikke skal betale skat af den forøgede fortjeneste.

Dødsbo med forældrekøbs lejlighed, kan være en særlig udfordring – her anbefales rådgivning hos en specialiseret advokat inden for privat skifte