Hvordan isoleres facaden?

FacadeisoleringDer findes flere måder at efterisolere ydermure, og en af dem er facadeisolering. Den traditionelle måde at isolere ydervægge på er ved at hulmursisolere, men det er ikke altid den bedste løsning. Ved at vælge at isolere facaden kan du minimere varmeforbruget og samtidig nyde et hus med nye facader. Se vores 6 gode grunde til at vælge en facadeisolering.

Husets ydervægge er et af de steder, hvor der er det allerstørste varmetab, hvis væggen ikke er godt isoleret. De store vægarealer vil føles kolde, og i særlige tilfælde vil der kunne trække kold luft ind i boligen. Pga. væggenes store areal vil de ofte være det første sted, du skal sætte ind, når du begynder at energirenovere dit hus eller din ejendom.

6 gode grunde til at vælge en facadeisolering

Det kan være meget svært at holde en god indetemperatur, hvis ydervæggene ikke er isolerede. Samtidig fosser varmen ud af huset, og det kan populært siges, at du ”fyrer for gråspurvene”.

Her får du 6 gode grunde til at vælge en facadeisolering:

1. En facadeisolering er meget effektiv, da det er let at isolere hele væggen fra kælder til kvist
2. Alt arbejdet med isolering af facaden foregår udenfor, så ingen håndværkere skal ind i huset
3. Besparelsen på varmeudgiften kan være ganske betragtelig ved at investere i facadeisolering
4. Hvis du går i salgstanker, vil et godt isoleret hus være mere attraktivt for eventuelle købere
5. Huset kommer til at fremstå med en helt ny facade, som du selv har mulighed for at præge
6. Du skåner miljøet ved at minimere varmetabet og dermed i sidste ende udledningen af CO2

Når du vælger en facadeisolering, ved du præcis, hvor meget ekstra isolering der sættes på huset, og du kan isolere hele arealet fra soklen under jorden og op til taget. Det giver en meget effektiv varmeisolering, som er svær, om ikke umulig, at lave indefra.
Når du vælger en facadeisolering, får du samtidig mulighed for at sætte dit præg på den nye facade. Der kan vælges mellem mange forskellige beklædninger, og husets vægge kommer til at fremstå, præcis som du ønsker.

Hvornår er facadeisolering en god idé?

En facadeisolering er en supereffektiv form for energirenovering, der vil kunne give dig en stor besparelse på varmeregningen.
Mange vælger en hulmursisolering, når ydervæggen skal isoleres, hvilket er en noget mindre opgave end facadeisoleringen. Det er dog ikke altid muligt at hulmursisolere. Måske er væggen massiv, så der slet ikke er nogen hulmur, eller måske er hulrummet ikke stort nok til, at der kan isoleres tilstrækkeligt.
Mange vælger en facadeisolering, hvis der er problemer med den eksisterende facade. Det kan være der er problemer med fugt, eller at facaden er slidt og nedbrudt af tidens tand.

På Energiguiden.dk kan du finde en komplet vidensguide om facadeisolering, hvor du har mulighed for at blive klogere på denne form for efterisolering. Her vil du også kunne få en idé om priser og få mulighed for at modtage et uforpligtende tilbud. Læs kæmpe guide om facadeisolering på Energiguiden.dk