Rensning af tag for alger

algerens tagDer er delte meninger om, hvorvidt alger, mos og lav er skadeligt for taget. Vi har valgt at beskrive begge holdninger og lade dig selv vurdere, hvad du synes lyder mest rigtigt.

Fagfolk for tagrensning og algebehandling

Nogle fagfolk mener, at gevæksterne er decideret skadelige og, at de har samme egenskab som en svamp, der lader fugten sive ind i tagkonstruktionen. De samme mener, at hvis et tag ikke renses for alger og andet skidt, er der risiko for at algerne forårsager frostsprængninger og i tillæg kan forskubbe tagsten og tagplader. Forskubbes tagets sten og plader, er der igen risiko for, at der trænger vand og fugt ind på loftet. Fagfolkene der mener dette anbefaler, at et tag algebehandles hvert 2. år for at holde algerne med mere nede.

Fagfolk imod tagrensning og algebehandling

Andre fagfolk mener, at man ikke skal rense sit tag for alger, lav og mos. De mener, at det udelukkende har en kosmetisk betydning. Efter deres mening får taget ikke en længere levetid, når det bliver renset. De mener tværtimod, at det kan skade taget og ikke mindst, at miljøet kan tage skade. Hvis tagrenserne ikke er omhyggelige med at opsamle kemikalievandet, som er brugt til rensningen, vil den forurene jorden. Hvis taget viser sig at indeholde asbest, vil det både kunne trænge ind på husets loft og ned i jorden omkring huset. Modstanderne mener, at man skal acceptere, at ens tag bliver ældre og ikke ser så pænt ud, som da det var nyt.

Læs om algerensning af fliser her