Håndværkerfradrag 2018

I 2017 vil reglerne for håndværkerfradraget være de samme som i 2016. I 2016 undergik håndværkerfradraget, officielt BoligJobordningen, nogle ændringer. Alt hvad der gjaldt i 2017 vil altså også gælde i 2018. Hvis du stadig er i tvivl om disse ændringer, kan du læse om og blive klogere på dem her.

Håndværkerfradraget er blevet ændret på adskillige områder

Der er blevet lavet en del ændringer i håndværkerfradraget, hvoraf de største og mest betydningsfulde er:

 • Fradraget i 2016 og 2017 vil følge antallet af personer, som bor i husstanden med 18.000 kr. pr. person over 18 år. Førhen var det maksimale beløb 30.000 kr. pr. husstand
 • Der er mulighed for 12.000 kr. i fradrag til håndværksydelser pr. person i husstanden
 • Der er mulighed for 6.000 kr. i fradrag til serviceydelser i hjemmet
 • Håndværkerfradraget får fra 2016 til 2017 en grønnere profil, hvorfor også fradrag til ikke-grønt arbejde frafalder (fx. indvendigt malerarbejde, istandsættelse af køkken og badeværelse)
 • Der er tilskud til installation af bredbånd

Øget fokus på den grønne profil

Fra 2016 til 2017 vil der være et øget fokus på den grønne profil, hvilket har givet nye muligheder for fradrag til blandt andet miljøsikrede projekter. I 2017 vil der derfor være andre tilskudsberettigede nyskabelser end førhen. Dette gælder blandt andet:

 • Forbedring og reparation af skorstene
 • Intelligent styring af varme, ventilation og lys
 • Solafskærmning af både vinduer og glasdøre.
 • Arbejde i forbindelse med opsætning af nye og forbedrede varmepumper
 • Energirådgivning klik og læs mere
 • Sikring mod oversvømmelse
 • Hvis man skifter til vandgennemtrængelig belægning i eksempelvis indkørsel og terrasse
 • Hvis man har en elbil, gælder det også for opsætning og montering af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af sundhedsskadelige byggematerialer (såsom PBC og asbest) samt brændeovne
 • Arbejde i forbindelse med tilslutning af bredbånd

Herved er der fra regeringens side af et klart fokus på at opfordre til grønnere projekter, som i højere grad sikrer klimaets fremtid.

Din boligtype har betydning i henhold til det nye håndværkerfradrag

Hvis det udførte arbejde gælder en helårsbolig, vil du ikke blive berørt af de nye ændringer, men drejer det sig derimod om fritids- og ferieboliger, er der mulighed for, at der i forbindelse med din nye ordning kan opstå komplikationer. Boliger af denne type kan være en del af ordningen, men i så fald er der to ting, som skal være opfyldt.

Boligtyper omfattet af håndværkerfradraget i 2017

Hvis den bolig, du har fået udført håndværkerarbejde på, er din helårsbolig, så er der ingen komplikationer. Fritids- og ferieboliger kan være en del af ordningen, men så er der to ting, der skal være opfyldt: Fritidsboligen skal være fuldt ud beboelig for ejeren, og der betales ejendomsværdi af boligen. Der vil derfor være mange boligertyper, som ikke vil kunne indgå i den nye BoligJobordning. Her vil der blandt andet være tale om hovedparten af kolonihavehuse, fritidsboliger som udelukkende udlejes, udenlandske fritidsboliger, hvor der ikke betales ejendomsværdiskat i Danmark, og selvfølgelig ubeboelige fritidsboliger samt fritidsboliger, som er ved at blive opført eller revet ned.

Sådan påvirker den nye ordning serviceydelser i hjemmet

Som det blev pointeret tidligere, vil fradraget i 2017 følge antallet af personer i husstanden med 18.000 kr. pr. person over 18 år. Dele af dette beløb, i alt 6.000 kr., kan ændres til serviceydelser i hjemmet. Dette omfatter ydelser som indendørs rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Dette var en gennemgang af de centrale ændringer i håndværkerfradraget fra 2016 til 2017. Ønsker du en nøjere gennemgang, kan du få en sådan på SKATs egen hjemmeside.

Praktisk eksempel:

Du ønsker at få dit gulv i stuen afhøvlet, slebet og efterbehandlet med lud.

Bed om et tilbud, hvor produkter og arbejdsløn er splittet op, så det tydeligt fremgår, hvilke udgifter der er forbundet med arbejdslønnen.
Det er det beløb som du selv skal indberette.
Læs eventuelt guide til gulvafslibning her, hvis det netop er det du skal i gang med.